Xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Chùa

Liên quan nội dung bài báo “Sai phạm “chồng” sai phạm ở mỏ đá Lèn Chùa” đăng trên Nhân Dân điện tử, ngày 1-10, phản ánh việc các doanh nghiệp khai thác đá và xây dựng trạm trộn bê-tông tại Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vi phạm các quy định pháp luật, phớt lờ các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và các ngành chức năng, ngày 8-12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có công văn trả lời Báo Nhân Dân, như sau:

Về vi phạm khai thác khoáng sản tại khu vực Lèn Chùa, ngày 24-12-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra khu vực mỏ đá xây dựng của Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Thanh Xuân tại Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, cho thấy: Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng đã khai thác vi phạm ranh giới được phép khai thác. Vì vậy, Sở TN-MT đã báo cáo UBND tỉnh tại các Công văn số 117/STNMT-KS ngày 10-1-2017, số 383/STNMT-KS ngày 25-1-2017, số 384/STNMT-KS ngày 25-1-2017 đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Thanh Xuân.

Việc khai thác sâu quá chỉ giới cho phép đã tạo thành những hồ nước khổng lồ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. (Ảnh: Thành Châu – Đức Thắng)

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 8-2-2017 và số 492/QĐ-UBND ngày 8-2-2017 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Thanh Xuân với hình thức xử phạt chính bằng tiền là 120 triệu đồng, xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục.

Giao UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì thành lập đoàn liên ngành kiểm tra xử lý (hoặc tham mưu xử lý) việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng trạm trộn bê-tông và các công trình khác của Công ty TNHH Xuân Hùng, Công ty TNHH Xuân Chung (nay là Công ty TNHH Trung Sơn), bảo đảm kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm hoặc xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vi phạm trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý xây dựng tại khu vực Lèn Chùa.

Giao UBND thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở TN-MT bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực Lèn Chùa.

Công văn của Sở TN-MT tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, các nội dung Báo Nhân Dân phản ánh là có cơ sở. Các nội dung này đã được các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm và đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND thị xã Hoàng Mai cùng các ngành có liên quan giám sát, chỉ đạo và thực hiện quyết định xử lý vi phạm của các công ty đã vi phạm.