Thủy điện Sông Tranh 2 thiếu nợ 6 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Mặc dù đã đưa vào hoạt động từ năm 2010, nhưng đến nay, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn nợ hơn 6 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế.

Mới đây, trong kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam, kỳ họp thứ 6, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết, việc trồng rừng thay thế ở các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng trước khi xây dựng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế thiếu sự chặt chẽ, chưa chú trọng điều tra. Qua khảo sát, các yếu tố tự nhiên ngoài thực địa nên khi trồng có sự chồng lấn với diện tích đất nương rẫy của dân, rừng tự nhiên làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả trồng rừng lãng phí ngân sách Nhà nước.


Đập chính thủy điện Sông Tranh 2.

Cũng theo bà Thanh, một số chủ đầu tư còn thiếu trách nhiệm, chưa nộp tiền trồng rừng thay thế. Đến tháng 8/2017, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 nợ hơn 6 tỷ đồng, thủy điện Tr’Hy nợ hơn 600 triệu đồng… Các thủy điện này đã đưa vào hoạt động.

Về thông tin này, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc thủy điện Sông Tranh 2 qua điện thoại nhưng ông này không bắt máy.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác trồng bù rừng khi xây dựng thủy điện, Chính phủ có Văn bản số 363/TB-VPCP ngày 31/10/2012, chỉ đạo bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư hướng dẫn trồng rừng thay thế, đối với các dự án khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng dự án thủy điện.

Theo đó, phải có phương án trồng rừng được duyệt bảo đảm tính khả thi thì mới được khởi công công trình. Đối với những tỉnh không còn đất trồng rừng thay thế thì phải nộp số tiền theo dự án trồng rừng thay thế, được duyệt về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Trung ương, để bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí cho tỉnh khác còn quỹ đất trồng rừng thay thế thực hiện.

Đối với các dự án đã chuyển mục đích sử dụng rừng (từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực) mà chưa trồng rừng thay thế thì phải trồng lại rừng nếu địa phương đó còn quỹ đất. Trong trường hợp, địa phương đó không còn quỹ đất thì phải nộp tiền theo hướng xử lý nêu trên.

Thủy điện Sông Tranh 2 là tổ hợp các công trình gồm hồ chứa và nhà máy phát điện trên sông Tranh, một nhánh thượng lưu sông Thu Bồn, thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Công trình này được khởi công từ năm 2006, và bắt đầu phát điện lần đầu từ cuối năm 2010. Công trình được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Nhà máy thủy điện này có công suất 190MW gồm 2 tổ máy. Sản lượng điện trung bình hàng năm 679,6 triệu KWh.