Trường hợp ô tô trên 7-9 chỗ phải dán nhãn năng lượng

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên bảy chỗ đến chín chỗ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Quy định dán nhãn năng lượng được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe, kiểm tra, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và chứng nhận dán nhãn năng lượng xe.

Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với ô tô con loại trên bảy chỗ đến chín chỗ (sau đây viết tắt là xe) được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng. Theo đó, các loại xe này phải được dán nhãn năng lượng theo quy định trước khi đưa ra thị trường.

Không bẳt buộc áp dựng đối với: Xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xe tạm nhập tái xuất; xe quá cảnh, chuyển khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự; xe nhập khẩu đơn chiếc và không vì mục đích kinh doanh xe; xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ; xe sử dụng nhiên liệu không phải là xăng, điêzen, khí đầu mỏ hóa lỏng…

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng:

Xe sản xuất lắp ráp, nhập khẩu kể từ ngày 1-1-2018 phải thực hiện dán nhãn năng lượng.

Các trường hợp tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng theo quy định được thực hiện đến hết ngày 31-12-2018.

Trường hợp các văn bản, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dẫn chiếu trong thông tư này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nguồn: