Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Nội: Bắt đầu từ kiềm chế hiệu ứng nhà kính

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 16 và 17/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu (C40) đã tổ chức Hội thảo Biến đổi khí hậu về kiểm kê hiệu ứng nhà kính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội thảo nhằm xác định các giải pháp kiểm kê, xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động về kiểm kê khí nhà kính, giải quyết các thách thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố.

Theo ông Lê Tuấn Định – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu tại Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và cuộc sống của người dân.

Giảm hiệu ứng nhà kính để xây dựng đô thị xanh – sạch. Ảnh: Phạm Hùng/LĐTĐ

Nhận thức được vấn đề đó, TP Hà Nội đã thể hiện cam kết chống lại các tác động của biển đổi khí hậu thông qua việc triển khai hàng loạt các hành động, chương trình trong khuôn khổ kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản ứng phó và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Tại Hội thảo, phía Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu (C40) đã giới thiệu khái quát về C40; Tổng quan về các chương trình C40 đã thực hiện ở một số thành phố trong khu vực và trên thế giới, cũng như mong muốn được hợp tác, hỗ trợ Hà Nội trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Tuấn Định cho biết, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác Biến đối khí hậu như: Lập Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; Xử lý ô nhiễm một số hồ trên địa bàn Thành phố; Kiểm kê, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý phát thải KNK lĩnh vực chất thải và đang thực hiện cho 4 lĩnh vực còn lại; Quy hoạch đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung; Thu thập thông tin khí tượng thủy văn và thiên tai 2011-2015; Dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường; Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ…

Tại Hội thảo, phía Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu (C40) đã giới thiệu khái quát về C40; Tổng quan về các chương trình C40 đã thực hiện ở một số thành phố trong khu vực và trên thế giới, cũng như mong muốn được hợp tác, hỗ trợ Hà Nội trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong 02 ngày diễn ra Hội thảo, các chuyên gia và đại biểu tham dự đã tập trung nghiên cứu, thảo luận về phương pháp xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá, phân tích số liệu, xây dựng hệ số phát thải. Tình hình thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại thành phố Hà Nội và một số kết quả đạt được. Đồng thời, đề xuất các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của C40 và chương trình kế hoạch hành động trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phố Hà Nội.