Công nghệ tạo đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp

ThienNhien.Net – Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi cần thiết trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Ảnh minh họa

Ngày 14/8, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc”.

Hội nghị thu hút 250 đại biểu từ các bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, một số cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ tham dự.

Theo Bộ NN&PTNT, sau hơn 30 năm đổi mới nền nông nghiệp, nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp nước ta đang trên đà suy giảm, tốc độ tăng năng suất nông nghiệp đang chậm lại và chậm hơn so với hầu hết các nước có cùng trình độ phát triển trong khu vực.

Nguyên nhân của tình trạng này là do việc sản xuất manh mún, quy mô hộ nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, chế biến chưa cao, năng suất lao động lẫn thu nhập đều thấp, sản xuất bấp bênh và giá trị gia tăng còn hạn chế, tác động của sự cạnh tranh gay gắt do hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội nghị đã khẳng định, để khắc phục những hạn chế nói trên của ngành nông nghiệp thì phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi cần thiết trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng chủ đạo và tất yếu trong xu thế hội nhập, là giải pháp mạnh, hiệu quả trong cơ cấu lại nông nghiệp, trong đó doanh nghiệp và hợp tác xã là hạt nhân, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Nằm trong những địa phương phát triển tốt công nghệ cao trong nông nghiệp, Lâm Đồng đã đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh cũng như những vướng mắc và từng bước triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thận trọng, bền vững, trở thành “hình mẫu” trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước với nhiều mô hình sản xuất rau cao cấp đạt đến 500 triệu đồng/ha/năm, cá biệt rau thủy canh đạt từ 8 – 9 tỷ đồng; hoa đạt đến 1,2 tỷ đồng, chè chất lượng cao đạt 250 triệu đồng và cà phê đạt 240 triệu đồng/ha/năm. Nhiều sản phẩm đã được chứng nhận nhãn hiệu, liên kết sản xuất theo chuỗi và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Từ những thành công và kinh nghiệm đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm và vận dụng ở địa phương mình để bảo đảm đầu tư hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá kỹ nhu cầu thị trường, xã hội hóa tối đa đầu tư, không bao cấp đầu tư, không chạy theo phong trào, thiếu bền vững.

Tại hội nghị, một số bộ, ngành Trung ương đã tham luận, làm rõ các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ cao. Đại diện Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong thời gian tới, để thúc đẩy tích tụ tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, cần tăng cường chất lượng dự báo, bảo đảm sự ổn định của quy hoạch. Bên cạnh đó, để hoàn thiện cơ chế hoạt động cho thị trường quyền sử dụng đất, cần minh bạch và hiện đại hóa thông tin thị trường, rà soát hoàn thiện các quy định về quyền của người sử dụng đất cũng như nghiên cứu để sớm ban hành chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất…

Theo Ngân hàng Nhà nước, tại Tây Nguyên, dư nợ theo chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt 177,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ nông dân ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch thiếu thông tin đầy đủ và cập nhật về thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khâu then chốt tạo sự đột phá, góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.