Dự án lấn sông Đồng Nai: Bộ TN&MT “hứa” sẽ giám sát bảo vệ nguồn nước!

ThienNhien.Net – Bộ TN&MT vừa công bố toàn diện thông tin về những vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo ven sông Đồng Nai, trong đó cho biết sẽ hướng dẫn, giám sát Đồng Nai triển khai bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng chống, sạt lở bờ, bãi sông và việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông Đồng Nai…

Dự án cải tạo ven sông Đồng Nai gặp phải nhiều phản ứng của dư luận

Trong báo cáo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu chi tiết quá trình thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quá trình thẩm định báo cáo đánh giá bổ sung, định lượng các tác động của Dự án.

Đáng chú ý, báo cáo khẳng định, đơn vị tư vấn là đơn vị có uy tín, trong khoảng thời gian ngắn đã thực hiện khối lượng công việc lớn. Đơn vị tư vấn đã bổ sung, khắc phục khiếm khuyết của báo cáo trước đây, đáp ứng được yêu cầu đánh giá bổ sung tác động của các phương án đến chế độ dòng chảy, khả năng thoát lũ và biến đổi lòng dẫn.

Báo cáo cũng cho biết, đơn vị tư vấn đã khai thác, tiếp thu có chọn lọc những kết quả nghiên cứu trước đây; Tổ chức lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư các khu vực lân cận phía thượng và hạ lưu thuộc tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh khá đầy đủ, rõ ràng, tin cậy phản ảnh đúng thực trạng khu vực nghiên cứu, đánh giá; Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học…

“Kết quả điều tra, đánh giá tác động đến hệ sinh thái cho thấy, dự án tác động đến hệ sinh thái thủy sinh là rất nhỏ, không mang tính chất nghiêm trọng. Không có loài thực vật nào quý hiếm nằm trong danh mục Sách Đỏ của IUCN và Sách Đỏ Việt Nam; không có các sinh cảnh tự nhiên (habitat) nào có giá trị cần bảo tồn.” – Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định.

Với những nhận định trên đây, Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất kết quả nghiên cứu và đề xuất của đơn vị tư vấn, tuy nhiên lưu ý, cần bổ sung  giải pháp cụ thể và khả thi hơn.

“Đây là Dự án chỉnh trang và cải tạo cảnh quan đô thị, do đó, ngoài những vấn đề liên quan đến dòng chảy, lòng dẫn thì phải coi trọng và chú ý đến cảnh quan đô thị trong quá trình triển khai Dự án.” Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Hội đồng thẩm định lưu ý, dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch của thành phố Biên Hòa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng “nếu chưa nằm trong quy hoạch thì đề nghị điều chỉnh, bổ sung.”

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ sẽ hướng dẫn, giám sát UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện, bảo đảm theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, nhất là việc bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng chống, sạt lở bờ, bãi sông và việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông Đồng Nai.

“Hiện nay, Dự án đang phải dừng cho đến khi UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định xử lý cụ thể những vấn đề liên quan đến Dự án như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.” – Thông báo nêu rõ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý, đoạn sông tại khu vực Dự án vẫn cần phải kè bờ để phòng, chống sạt lở bờ sông và theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước phải thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước để thực hiện các chức năng bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tao không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hoá, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (mà truyền thông vẫn gọi là dự án lấn sông Đồng Nai) do UBND tỉnh Đồng Nai quyết định đầu tư từ các năm 2013, 2014. Từ tháng 9/ 2014, Chủ đầu tư là Công ty Toàn Thịnh Phát đã tiến hành san lấp, lấn sông để tạo mặt bằng. Trước sự phản ứng của dư luận và các nhà khoa học, tháng 3/2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu dừng Dự án và Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các văn bản chỉ đạo một số Bộ, ngành, và UBND tỉnh Đồng Nai xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án.

Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Dũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, bổ sung tính toán để đánh giá cụ thể, định lượng các tác động của Dự án đến sông Đồng Nai.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của dự án và các quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Nguồn:
Xuân Hưng/VnMedia