Phanh phui hàng loạt sai phạm đất lâm nghiệp ở Phú Yên

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) vừa công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đã bị phanh phui.

Công trình khu nghỉ dưỡng cao cấp New City

Cụ thể, việc chấp hành các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Phú Yên (giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến 31/3/2017), có 41 dự án đã thực hiện hoặc có nhu cầu phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, với tổng diện tích đất cần thu hồi là 1.341,55ha.

Trong quá trình triển khai thực hiện 39/41 dự án với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 423,96ha rừng không phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 – 2020, trái quy định của Chính phủ. Tại thời điểm thanh tra, có 2 dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang thực hiện dự án gồm Dự án hầm đường bộ Đèo Cả và Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Dự án Đèo Cả chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng trên thực tế nhà đầu tư đã chuyển 37,35ha rừng đặc dụng. Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô được UBND tỉnh Phú Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 42,35ha rừng. Việc làm này của UBND tỉnh Phú Yên chưa chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về chấp hành quy định trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác, đối với 37 dự án đã thực hiện, có 9 dự án có phương án trồng rừng thay thế hoặc thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế, với tổng diện tích 553,82ha, 8 dự án chủ đầu tư không có phương án trồng rừng thay thế hoặc chưa nộp tiền trồng rừng thay thế với tổng diện tích 52,93ha và không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đối với 29 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác sau thời điểm Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT, có 8 dự án đã có phương án trồng rừng thay thế được duyệt hoặc nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên, 21 dự án chủ đầu tư không có phương án trồng rừng thay thế hoặc chưa nộp tiền trồng rừng thay thế, với tổng diện tích 118,25ha rừng và không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Như vậy đến thời điểm thanh tra, tỉnh Phú Yên có 28 dự án chưa chấp hành nghĩa vụ trồng rừng thay thế với tổng diện tích là 171,18ha. 17dự án đã chuyển mục đích sử dụng 206,45ha rừng không có hồ sơ đánh giá tác động môi trường.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên đầu tư trên diện tích là 392,9747ha tại Tiểu khu 310 và 311 thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Hinh (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên). Tổng mức đầu tư 626.774 triệu đồng. Địa điểm thực hiện dự án nằm trọn trong Tiểu khu 310 và 311 là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20km chạy dọc theo đập chính hồ thủy điện Sông Hinh, “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện Sông Hinh, nhưng UBND tỉnh Phú Yên chưa thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; và chưa phù hợp với nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Việc thẩm định, phê duyệt dự án nhưng chưa có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt là chưa chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Từ những kết luận nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 30/9/2017. Kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng triển khai thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Tiểu khu 310 và 311, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra.