Chuyển giao phương pháp tổng hợp dữ liệu biển

ThienNhien.Net – Chỉ số Sức khỏe Đại dương (OHI), dùng để đo lường và theo dõi sức khỏe của các đại dương trên thế giới, được các nhà khoa học Trung tâm Phân tích và Tổng hợp sinh thái của Đại học Canifornia (NCEAS) đưa ra năm 2012. Cùng với Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (Conservation International), nhóm nghiên cứu OHI đã đo lường được những giá trị phức hợp mà biển mang đến cho con người – từ đánh bắt tự nhiên tới nuôi trồng hải sản và các hệ sinh thái giúp bảo vệ bờ biển. Báo cáo hiện trạng sức khỏe đại dương hằng năm đều chỉ ra các giải pháp và khu vực cần cải thiện công tác quản lý biển.

Nguồn:
Pietro Leo

Trong một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nature Ecology and Evolution mới đây, các chuyên gia OHI cho biết họ đang chuyển giao cách thức tham gia quản lý vùng biển cho các nhà hải dương học thông qua việc thúc đẩy thực hành và sử dụng phần mềm do thung lũng Silicon phát triển nhằm nâng cao hợp tác nghiên cứu.

Bằng cách sử dụng một số giải pháp phần mềm miễn phí, nhóm OHI đã xây dựng một quy trình làm việc rõ ràng và sắp xếp hợp lý hơn đồng thời tăng khả năng tái sinh các phương pháp dữ liệu của họ.

Xây dựng khung OHI và sử dụng khung này để đánh giá 220 quốc gia giáp biển là một kế hoạch khai thác và tổng hợp dữ liệu khổng lồ. Đây là nỗ lực của hơn 30 nhà khoa học với 100 bộ dữ liệu công cộng.

Để theo dõi những thay đổi, các nhà khoa học dùng cách lưu các phiên bản cập nhật khác nhau của các file và thông tin về các quyết định qua email. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu thực hiện phương pháp của họ năm này qua năm khác để đánh giá những thay đổi của đại dương trên toàn cầu, vấn đề bắt đầu nảy sinh do cách làm việc ban đầu của họ với dữ liệu.

Bà Julia Stewart Lowndes, nhà khoa học dự án OHI, NCEAS tác giả chính nghiên cứu chia sẻ: “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cần thay đổi cách làm để đáp ứng nhu cầu của khoa học hiện đại. Chúng tôi trở thành các nhà khoa học dữ liệu, nghĩa là chúng tôi mã hóa chúng theo cách của các nhà phát triển phần mềm.”

Chia sẻ dữ liệu, công cụ và phương pháp làm việc liên quan tới khí hậu, nguồn nước và đa dạng sinh học là việc làm cần thiết cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. Cách tiếp cận mới này giúp phổ biến rộng rãi phương pháp OHI tới mọi người. Hiện tại đã có 20 nhóm trên toàn thế giới, bao gồm chính phủ Mexico, Indonesia và các nhà khoa học ở Thụy Điển đang sử dụng OHI và mã hóa cho việc quản lý bờ.

Gia Quyên (Theo Science Daily)