Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Chiều 12/7, tại TP. Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ châu Á tổ chức Hội thảo “Quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp vừa và nhỏ-Bài học kinh nghiệm và định hướng những năm tiếp theo” nhằm kêu gọi sự chủ động từ cộng đồng và doanh nghiệp cũng như tăng cường vai trò của Nhà nước và các bên liên quan trong nỗ lực ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Lưu Hương

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Văn phòng Trợ giúp thiên tai nước ngoài (OFDA) thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ từ năm 2011-2017.

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, tác động của rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng gia tăng, song năng lực ứng phó của các doanh nghiệp còn khá hạn chế. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn tự xoay sở do thiếu thông tin và sự hỗ trợ tư vấn từ các bên có liên quan. Vì thế, việc tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, khu vực tư nhân cũng như các bên liên quan nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết.

Từ năm 2011 đến nay, Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” đã hỗ trợ tăng cường năng lực ứng phó trực tiếp cho hơn 2000 doanh nghiệp tại 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam; đào tạo và thiết lập mạng lưới chuyên gia, giảng viên gắn với doanh nghiệp cũng như xây dựng và phổ biến nhiều tài liệu đào tạo, ấn phẩm chuyên về lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.

Dự án cũng đã thúc đẩy sự hợp tác của hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý rủi ro thiên tai hướng đến doanh nghiệp, thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo hướng phòng ngừa trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI khẳng định: Với sự hỗ trợ của USAID và Quỹ châu Á, VCCI và các đối tác triển khai dự án đã tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, bước đầu đã giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhằm hiện thực hóa mô hình này, cần tăng cường sự tham gia hơn nữa của các quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và các tổ chức xã hội khác. Đồng thời, năng cao nhận thức về vai trò của mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai cho các cấp chính quyền, sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp. Kết nối các sáng kiến quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của các tổ chức trong nước và quốc tế.

“Trong thời gian tới, việc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, cũng như thích ứng với những tiêu chuẩn mới thông qua các cơ chế hợp tác công tư sẽ có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia như định hướng Chính phủ đặt ra”, ông Tuấn cho biết.

Tại Hội thảo, các cơ quan, tổ chức ở khu vực công, khu vực tư, các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước cũng đã chia sẻ những khả năng, thực tiễn tốt về hợp tác công tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai tạo tiền đề thúc đẩy, hiện thực hoá mô hình này trong thời gian tới.