Yêu cầu các địa phương làm rõ nguyên nhân giảm diện tích rừng tự nhiên

ThienNhien.Net – “Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016, cần làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định”.

Đó là một trong những nội dung quan trọng vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tại Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN về công bố công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.

Lâm tặc đang xẻ thân gỗ nghiến để làm thớt (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo nội dung Quyết định, tính đến ngày 31/12/2016, diện tích rừng toàn quốc hiện có 14.377.682ha.Trong số đó, diện tích rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.631.934ha, độ che phủ tương ứng là 41,19%.

Về trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.

Bộ Nông nghiệp cũng giao Tổng Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ cũng giao giao Ủy ban Nhân dân các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các địa phương sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Đặc biệt, đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016, Bộ yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.