Quảng Ngãi cho phép Hòa Phát Dung Quất tận thu số cát nạo vét

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho phép Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất nạo vét khu vực cảng và tuyến luồng tàu vào cảng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án và tận thu, bán vật liệu nạo vét sau khi phục vụ san lấp mặt bằng còn dư thừa.

KKT Dung Quất đang trong thời gian xây dựng

Để xây dựng khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã có công văn 24/2017/HPDQ ngày 24.3.2017 đề nghị lên tỉnh Quảng Ngãi về việc tận dụng khối lượng cát nạo vét và giới thiệu vị trí đổ thải cát, bùn nạo vét trong quá trình thi công dự án.

Trả lời việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có văn bản đồng ý về chủ trương cho phép Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất được tận dụng khối lượng vật liệu nạo vét khu vực cảng và tuyến luồng tàu vào cảng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và tận thu, bán vật liệu nạo vét sau khi phục vụ san lấp mặt bằng còn dư thừa.

​Ông Căng giao Sở TN-MT hướng dẫn công ty này thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định; hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục có liên quan để ​công ty được bán khối lượng vật liệu nạo vét dư thừa (trong nước).

Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, cung cấp các thông tin, giới thiệu vị trí đổ thải vật liệu nạo vét (khối lượng bùn, cát không tận dụng được) cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

Trước đó, ngày 5.4.2017, Chủ tịch Quảng Ngãi cũng có công văn số 1862/UBND-NNTN chỉ đạo tạm dừng cấp phép mới các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí duy tu, nạo vét các tuyến giao thông thủy trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, ông Căng chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện việc quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh chống hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4.2017; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10.5.2017.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ động kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu tranh với các hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, đất đồi làm vật liệu san lấp nói riêng và khoáng sản nói chung trên địa bàn.

Ông Căng cũng chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, xử lý việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông. Tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở TN-MT) để theo dõi, chỉ đạo.