Khảo sát PAPI 2016 cho thấy người dân đang rất quan ngại về môi trường

ThienNhien.Net – Sáng 04/04/2017, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2016.

Kết quả khảo sát PAPI 2016 cho thấy xu hướng tích cực trong dịch vụ công với tỉ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế công lập và giáo dục tiểu học công lập tăng cao hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, người dân ngày càng quan ngại về vấn đề môi trường. Môi trường đã nổi lên trở thành vấn đề đáng lo lắng thứ hai, chỉ sau đói nghèo – lâu nay vẫn được xem là vấn đề hệ trọng nhất đối với người dân. Tỉ lệ người dân cho rằng môi trường là mối quan ngại lớn nhất tăng đột biến, với mức gia tăng 10% so với năm 2015. Các tác giả nhận định sự gia tăng này chắc chắn phản ánh mối quan tâm của dư luận sau sự kiện cá chết hàng loạt tại khu vực duyên hải miền Trung hồi tháng 4 năm 2016. Người dân cũng ngày càng lo lắng hơn về ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Hơn 67% số người sống gần sông ngòi cho rằng chất lượng nước từ những nguồn này đã giảm so với 3 năm trước. 36% số người được phỏng vấn rằng chất lượng không khí kém hơn 3 năm trước.

Ảnh: ybox.vn

Nhóm tác giả cho biết từ 2014, khảo sát PAPI đã bổ sung các câu hỏi về thu hồi đất và bồi thường thu hồi đất nhằm phản ánh tầm quan trọng của quản trị đất đai ở Việt Nam và hiệu lực của Luật Đất đai 2003 (sửa đổi năm 2013). Tỉ lệ hộ gia đình cho biết đã bị thu hồi đất trong năm 2016 chiếm 6,8% số hộ tham gia phỏng vấn, giảm nhẹ so với 2015 và tăng nhẹ so với 2014, thấp hơn tỉ lệ trung bình các năm trước khi Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ năm 2014. Nghiên cứu đưa ra nhận định rằng những điều khoản mới liên quan tới thu hồi đất chặt chẽ hơn đã góp phần hạn chế sự tùy tiện của chính quyền địa phương trong thu hồi đất. Trong vấn đề đất đai, bồi thường thu hồi đất và đảm bảo công bằng trong bồi thường thu hồi là những vấn đề rất được quan tâm. So với năm 2015, số người bị thu hồi đất song chưa được bồi thường năm 2016 tăng từ 27% lên 32% trong khi tỉ lệ người bị thu hồi đất hài lòng với các phương án bồi thường đất đã giảm từ 29% xuống 27%.

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Chỉ số này phản ánh hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân. Đây là tài liệu hỗ trợ phân tích và thảo luận góp ý chính sách quan trọng và được nhiều cơ quan, đơn vị sử dụng.

PAPI là sản phẩm hợp tác nghiên cứu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. PAPI được triển khai thường niên trong 8 năm qua, trong đó 6 năm liên tiếp được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh thành. Khảo sát 2016 đã có được sự tham gia của hơn 14.000 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên, đại diện cho các nhóm dân cư khác nhau.

Nguyễn Thương