Tạm dừng cấp giấy phép dự án xã hội hóa tận thu cát

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm trong khai thác cát, sỏi.

Chính phủ yêu cầu Bộ GT-VT chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong lập quy hoạch, cấp phép khai thác theo hướng tập trung đầu mối xử lý tại địa phương… trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 4-2017. Tạm dừng cấp mới giấy phép dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí nạo vét, duy tu các tuyến luồng đường thủy.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu vật liệu thay thế cát tự nhiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản, trách nhiệm của tổ chức, người đứng đầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản; phối hợp với cơ quan thuế kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng khai thác khoáng sản thực tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; xem xét khởi tố hình sự một số vụ án trọng điểm để răn đe, phòng ngừa chung.