Khai mạc kỳ họp Diễn đàn Giao thông bền vững vì môi trường châu Á

ThienNhien.Net – Diễn đàn là nơi thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao nhận thức các nước thành viên về giao thông vận tải bền vững vì môi trường.

“Lộ trình 2030 cho giao thông bền vững gắn với mục tiêu phát triển bền vững” là chủ đề Kỳ họp lần thứ 10 Diễn đàn Giao thông bền vững vì môi trường tại châu Á (EST)  khai mạc sáng 14/3  tại thủ đô Vietntiane, Lào.


Toàn cảnh kỳ họp Diễn đàn Giao thông bền vững vì môi trường châu Á.

400 đại biểu tham dự Kỳ họp lần này là đại diện cấp cao của chính phủ các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thị trưởng các thành phố, các chuyên gia quốc tế.…Ngoài ra còn có sự tham dự của  đại diên tổ chức  Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế, đại diện các khu vực kinh tế tư nhân, tổ chức phi chính phủ.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp gồm  các đại biểu của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

Sự kiện do Trung tâm Liên Hợp Quốc về Phát triển vùng (UNCRD), Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á- Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (UNESCAP) và Bộ Công chính và Vận tải Lào phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, là diễn đàn thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao nhận thức các nước thành viên về giao thông vận tải bền vững vì môi trường.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận cách thức các nước thành viên có thể đóng góp vào việc triển khai chương trình phát triển bền vững đến năm  2030 thông qua các giải pháp và hành động về giao thông vận tải bền vững; thảo luận nhiều chính sách, thể chế, giải pháp công nghệ mới, cơ chế tài chính và hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững; tham vấn chính sách về giao thông và tiếp cận nông thôn để đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo, hợp tác và phát triển khu vực bền vững…

Diễn đàn cũng rà soát đánh giá lại tiến độ triển khai thực tế cũng như bài học kinh nghiệm của các nước trong việc triển khai chương trình hành động phát triển bền vững được nêu tại Tuyên bố Bangkok 2020, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và điều chỉnh định hướng cho các nước thành viên trong việc triển khai phát triển bền vững trong tình hình mới thông qua các giải pháp về giao thông vận tải.

Đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn.

Trao đổi với phóng viên bên lề Diễn đàn, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội cho biết: “Hà Nội tham gia Diễn đàn với mong muốn tiếp cận được những kinh nghiệm của các bạn bè quốc tế, trong khu vực để có thể xác định được bước đi thích hợp phục vụ Chương trình mục tiêu phát triển giao thông bền vững gắn với bảo vệ môi trường theo đúng mục tiêu chương trình của Liên Hợp Quốc.

Theo chương trình, chúng ta sẽ thảo luận 4 nhóm vấn đề trong đó các nhóm vấn đề liên quan đến những mong muốn của Hà Nội đang tiến tới như vấn đề quản lý phương tiện giao thông, khí thải phương tiện để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thứ hai là phục vụ cho phát triển giao thông nông thôn, hướng tới sự bình đẳng với  giữa khu vực nông thôn và khu vực thành thị trong tiếp cận các dịch vụ giao thông một cách tốt nhất, an toàn nhất.”

Diễn đàn Giao thông bền vững vì môi trường tại Châu Á lần thứ 10 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/3. Bên lề Diễn đàn cũng diễn ra Hội thảo khu vực về Giao thông vận tải bền vững và bao trùm và Diễn đàn Thị trưởng quốc tế Vientiane. Diễn đàn sẽ kết thúc sau khi ra Tuyên bố chung Vientiane về giao thông nông thôn bền vững vì mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Nguồn: