Bình Định: Gần 10.140 tỷ đồng quy hoạch phát triển lưới điện

ThienNhien.Net – Ông Huỳnh Ngọc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định cho biết giai đoạn 2016-2025 tổng nguồn vốn đầu tư quy hoạch và phát triển nguồn-lưới điện là gần 10.140 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thi công dựng cột điện. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Trong số vốn trên, đầu tư lưới điện truyền tải 220kV là 4.861 tỷ đồng; vốn xây dựng lưới phân phối cao áp 110kV là hơn 3.133 tỷ đồng và vốn đầu tư xây dựng lưới phân phối trung áp là 2.145 tỷ đồng.

Về phát triển nguồn điện sẽ đầu tư xây dựng mới 3 nhà máy điện gió giai đoạn 2016-2020 với tổng công suất trên 112MW; xây dựng 6 dự án nhà máy thủy điện, với tổng công suất 87,7MW và giai đoạn 2021-2025 tiếp tục xây dựng 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất 46,8MW.

Về hệ thống lưới truyền tải 220kV, được phân kỳ trong giai đoạn 2016-2020 sẽ nâng cấp công suất trạm 220kV Quy Nhơn từ 125+250MVA lên 2x250MVA; lắp máy Trạm cắt 220kV Phước An, công suất 125MVA; xây dựng mới Trạm 220kV Phù Mỹ và lắp một máy công suất 125MVA.

Ngoài ra sẽ xây dựng mới nhánh rẽ mạch kép đấu nối trạm Phước An chuyển tiếp trên mạch đường dây Quy Nhơn-An Khê, dây dẫn ACSR-400 chiều dài 1km; xây dựng đường dây mạch kép Quảng Ngãi-Phước An dây dẫn ACSR-400, chiều dài 135km và xây dựng mới đường dây mạch kép Quảng Ngãi-Phước An; Phù Mỹ-Quảng Ngãi-Phước An và đường dây mạch kép Pleiku 2-An Khê, đoạn đi qua tỉnh Bình Định.

Giai đoạn 2021-2025 xây dựng mới trạm biến áp 220kV Nhơn Hội công suất 250MVA; nâng cấp trạm 220kV Phù Mỹ từ 125 lên 2x125MVA và xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm 220kV Phước An-Nhơn Hội với chiều dài 20km dây dẫn ACSR-330.

Về hệ thống lưới điện trong giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng 15 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 624 MVA; cải tạo 7 trạm biến áp 110kV với dung lượng 233MVA; xây dựng mới 176,4km đường dây 110kV và cải tạo 332,2km đường dây 110kV.

Đến giai đoạn 2021-2025, tiếp tục xây dựng 8 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 371MVA, cải tạo 7 trạm biến áp 110kV với tổng công suất tăng thêm 175MVA; xây dựng 34,5km đường dây 110kV và cải tạo phân pha dây dẫn 110kV Phù Mỹ-Hoài Nhơn từ ACSR-185 lên 2x ACSR-185 với tổng chiều dài 24,5km hoàn thành vào năm 2023.