Những sinh vật ngoại lai nguy hiểm tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Tôm hùm đỏ, gián đất, rùa tai đỏ, ốc bươu vàng… là những sinh vật ngoại lai có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và kinh tế nếu phát tán rộng rãi.

Những sinh vật này đều nằm trong danh sách cấm nhập khẩu và không được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Nguồn: