Chính phủ Lào sẽ chi 50 triệu USD để giảm đói nghèo đến năm 2019

ThienNhien.Net – Chính phủ Lào sẽ chi 50 triệu USD để khắc phục tình trạng đói nghèo tại 43 quận, huyện trên toàn nước này cho đến năm 2019.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Inter Press Service)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào Lien Thikeo cho hay số tiền trên bao gồm nguồn tiền từ ngân sách chính phủ, và các khoản ngân quỹ từ Ngân hàng Thế giới (WB) và các đối tác phát triển.

Chúng sẽ được sử dụng để thực hiện giai đoạn ba của Chương trình Quỹ tài trợ Giảm đói nghèo (PRF), được thành lập vào năm 2002.

Trong 5 năm qua, Chương trình giảm đói nghèo đã hỗ trợ hơn 1.900 dự án nhỏ về giáo dục, y tế, đường sá giao thông, nông nghiệp và lâm nghiệp, mỗi năm giúp 700.000 cư dân ở các khu vực nông thôn hưởng lợi từ những hoạt động liên quan tới dự án.

Năm 2017, Chính phủ Lào đã đề ra kế hoạch theo chín định hướng, trong đó có việc tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo an toàn xã hội; quản lý ổn định kinh tế vĩ mô và hoạt động theo cơ chế thị trường, chuyển đổi ngành công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục khắc phục tình trạng đói nghèo, từng bước nâng cao đời sống của người dân; phát triển các cơ sở hạ tầng trọng điểm nhằm khuyến khích đầu tư; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực trong sản xuất hàng hóa; phát triển, mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sao cho đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, việc giải quyết tính thanh khoản, giảm nợ công và kiểm soát tốt nợ công, giữ nợ công ở trong ngưỡng an toàn, tránh gây căng thẳng cho ngân sách nhà nước; tiếp tục nâng cao năng lực trong quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả cũng được chú trọng, bên cạnh việc khuyến khích phát triển ngành du lịch nhằm mang lại nguồn thu cho các địa phương.

Nguồn: