Mức giá tính thuế tài nguyên mới tại Hà Nội cao nhất là 260.000 đồng/m3

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 với mức giá dao động từ 4.000 – 260.000 đồng/m3.

Sỏi là loại tài nguyên có mức giá tính thuế cao nhất. Ảnh Internet.

Tại Quyết định số 7346/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, giá tính thuế tài nguyên đã được quy định chi tiết với 10 loại tài nguyên khác nhau kèm theo mức giá cụ thể.

Theo đó, giá tính thuế đất sẽ là 24.000 đồng/m3 với đất san lấp và 40.000 đồng/m3 với đất làm gạch ngói. Giá tính thuế cát là 28.000 đồng, 38.000 đồng và 140.000 đồng tương ứng lần lượt với cát đen san nền các loại, cát đen xây dựng và cát vàng.

Giá tính thuế nước tương ứng 4.000 đồng/m3 với nước mặt; 8.000 đồng/m3 với nước ngầm và 22.000 đồng/m3 với nước khoáng.

Than bùn là loại tài nguyên có mức giá tính thuế cao nhất với 260.000 đồng/m3.

Ngoài ra, các loại tài nguyên như sỏi, đá xây dựng, đá vôi để sản xuất xi măng, đất sét cũng có giá khá cao lần lượt là: 175.000 đồng/m3; 88.000 đồng/m3; 90.000 đồng/m3; 90.000 đồng/m3.

UBND TP Hà Nội đề nghị, khi giá bán trên thị trường của các loại tài nguyên trên có biến động lớn, Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, điều chỉnh giá trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt điều chỉnh kịp thời.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn các Chi cục Thuế tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp Thuế tài nguyên của người nộp thuế.

Bảng giá tính thuế này có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.