Anh hỗ trợ Việt Nam và một số nước châu Á nghiên cứu lúa gạo

ThienNhien.Net – Quỹ Newton của Anh sẽ hỗ trợ hơn 6,7 triệu bảng Anh cho 13 dự án nghiên cứu lúa gạo bền vững ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo thông báo của chính phủ Anh, các nước nhận được hỗ trợ của Quỹ Newton bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Các dự án này được thực hiện với mục đích chung là bảo đảm sản xuất lúa gạo bền vững trong dài hạn ở những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Nghiên cứu lúa gạo giúp giải quyết những thách thức chính về an ninh lương thực.

Lúa gạo là lương thực chủ yếu của hơn một nửa dân số thế giới và là nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ đạo tại 17 nước ở Châu Á và Thái Bình Dương, 9 nước tại khu vực Bắc và Nam Mỹ và 8 nước tại châu Phi. Chính vì vậy mà các dự án nghiên cứu lúa gạo bền vững được đánh giá sẽ có hiệu quả cao nhằm giải quyết những thách thức chính về an ninh lương thực tại khu vực và toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đối phó với sâu bệnh.

Các dự án này được tài trợ sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền vững thông qua giải quyết một loạt các vấn đề quan trọng như chất lượng lúa gạo, hiệu suất quang hợp và sử dụng tài nguyên, đề kháng các áp lực sinh học và phi sinh học, phát triển công nghệ và công cụ nghiên cứu mới.

Quỹ Newton là chương trình hợp tác phát triển chính thức của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới.  Trong 5  năm từ năm 2014, Quỹ Newton cung cấp 75 triệu bảng Anh mỗi năm nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học và đổi mới vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.