Sẽ cho ra đời quy hoạch tài nguyên nước quốc gia năm 2020

ThienNhien.Net – Nhằm phấn đầu đến năm 2020 sẽ có quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước.

Công trình hồ chứa nước Lanh Ra được xây dựng để tích nước phục vụ tưới tiêu. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Trên định hướng đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong năm 2017 phải tập trung nguồn lực thực hiện lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình bảo đảm thời gian, tiến độ đề ra.

Trung tâm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Srêpok; Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.”

Trung tâm phải coi nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều tra cơ bản cả về nước ngầm và nước mặt, kế hoạch điều tra cơ bản mang tính lâu dài, đặc biệt là có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước với công tác quy hoạch tài nguyên nước.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Trung tâm tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực; rà soát kiện toàn, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác hợp tác quốc tế được chú trọng, đặc biệt là hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ cho khai thác, xử lý nguồn nước.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy cho biết trong năm 2016, Trung tâm đã khẩn trương tập trung nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, cấp bách như thi công phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Điển hình như dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước; dự án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”; dự án “Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là những nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt luôn thường trực mỗi khi mùa khô đến, cũng như bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng khô hạn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong năm 2016, Trung tâm tiếp tục triển khai hai dự án lớn, đó là Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn; Dự án thành phần 7: “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”, thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải,” hiện đã hoàn thành công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt trên đảo Cái Bầu thuộc huyện đảo Vân Đồn.

Kết quả này đánh giá được đặc điểm của 6 tầng chứa nước với trữ lượng tiềm năng nước dưới đất khoảng 138.000m3/ngày.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện 9 đề án, dự án khác.

Công tác hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ được Trung tâm được xúc tiến tích cực. Tiêu biểu là việc tổ chức thành công Hội thảo và Triển lãm quốc tế lần IV- VACI 2016, với chủ đề “Quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia: Từ chính sách đến thực tiễn”.