Việt Nam đứng thứ 31 trên thế giới về lượng phát thải khí nhà kính

ThienNhien.Net – Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 31 trên thế giới về lượng phát thải khí nhà kính, trong đó, cường độ phát thải khí nhà kính trên đầu người của Việt Nam thấp hơn trung bình thế giới nhưng cường độ phát thải trên một đơn vị GDP cao hơn trung bình thế giới.

Cường độ phát thải khí nhà kính trên một đơn vị GDP của Việt Nam cao hơn trung bình thế giới.

Trên đây là ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quang Huy, đại diện Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại Hội thảo “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với Biến đổi khí hậu – Nâng cao chất lượng tăng trưởng xanh Việt Nam” diễn ra ngày 13-12, tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Việt Nam đã đệ trình Đóng góp dự kiến cho quốc gia tự quyết định lên Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (BĐKH), trong đó cam kết mức giảm phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) là 8% vào năm 2030, sẽ tăng lên 25% nếu có thêm hỗ trợ quốc tế. Khi xây dựng mục tiêu giảm nhẹ này, nước ta đã tính đến phương án giảm phát thải thông qua xây dựng và vận hành thị trường cacbon nội địa.

Hiện nay, dưới sự tài trợ của Ngân hàng thế giới, Việt Nam đã xây dựng dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường cacbon tại Việt Nam (VN-PMR) và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai. Đây là dự án định hướng việc phát triển thị trường tại Việt Nam cũng như cung cấp những công cụ thị trường giúp giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc thử nghiệm với 2 lĩnh vực là sản xuất thép và quản lý chất thải rắn. Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu, xây dựng và thí điểm thị trường cacbon cùng với các công cụ khác sẽ kiểm soát phát thải khí nhà kính.

Ông Huy cũng nhận định: Để nắm bắt các cơ hội và lợi ích từ việc xây dựng và phát triển thị trường cacbon, Chính phủ Việt Nam cần đẩy mạnh giải quyết các thách thức về năng lực giúp xây dựng và quản lý một phần thị trường trao đổi tín chỉ cacbon trong nước; khung chính sách để vận hành và quản lý thị trường; việc thiếu các nghiên cứu khả thi về khả năng tham gia thị trường cacbon đối với từng lĩnh vực cụ thể và ý thức, kiến thức của doanh nghiệp Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Ông Văn Khắc Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao  cho biết, trong bối cảnh BĐKH đang trở thành mối lo chung của toàn nhân loại công ty đã, đang và tiếp tục triển khai, áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ứng phó với hiện tượng BĐKH.

Trong đó, công ty đầu tư trồng nhiều cây xanh giúp giảm lượng khí CO trong bầu khí quyển; triển khai nhiều giải pháp giảm định mức tiêu hao điện, nước tại dây chuyền sản xuất; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các nguồn năng lượng tái tạo… Đặc biệt, công ty đã đầu tư thi công dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống cung cấp nước sản xuất và xử lý tuần hoàn nước thải 1.900m3/giờ với tổng kinh phí 47 tỷ đồng…

Trong thời gian tới, để tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, công ty sẽ tiếp tục cắt giảm và tiết kiệm tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu; tăng cường quản lý, xử lý chất thải nguy hại; đầu tư công nghệ sạch và áp dụng sản xuất sạch hơn; triển khai và áp dụng mô hình công nghệ sản xuất sạch hơn vào trong cả vòng đời của quy trình sản xuất từ lúc lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến khi tiêu thụ và sử dụng sản phẩm…