Giám sát việc xả nước thải của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn

ThienNhien.Net – Ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có giấy phép số 430/GP-UBND, ngày 23/11/2016 cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả 33.000m3 nước thải vào nguồn nước biển ven bờ.

Đây là lượng nước thải do thử áp và nước súc rửa phát sinh từ quá trình thử áp tuyến ống dẫn dầu thô trong giai đoạn xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Thời gian xả thải trong vòng 12 tháng kể từ khi có quyết định.

Lượng nước thải kể trên sẽ được xả vào mương thu gom chung của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, sau đó chảy ra cửa xả tại vùng biển ven bờ thuộc địa phận xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Mức xả nước thải bình quân là 1.500 m3/ngày đêm, lưu lượng xả nước thải lớn nhất không vượt quá 1.800 m3/ngày, đêm. Nước thải được xả theo phương thức tự chảy kết hợp với bơm chuyển tiếp.

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trong quá trình thực hiện xả nước thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát liên tục. Nếu phát hiện sự cố bất thường phải ngừng ngay việc xả thải.

Lượng nước thải kể trên đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn xử lý đạt ngưỡng an toàn về các chỉ số môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp như chỉ số asen dưới 0,1mg/l, thủy ngân dưới 0,01 mg/l, chì dưới 0,5 mg/l, crom 0,1 mg/l.