Lập ban chỉ đạo quản lý môi trường nước lưu vực sông ô nhiễm nặng

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà vừa có Quyết định thành lâp Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” nhằm cải thiện chất lượng nước sông đang có xu hướng diễn biến phức tạp, nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nguồn nước sông đang ngày diễn biến phức tạp, nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Ô nhiễm nguồn nước sông đang ngày diễn biến phức tạp, nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo Quyết định số 2652/QĐ-BTNMT vừa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành, Ban chỉ đạo dự án “tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” do ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm Trưởng ban.

Tham gia Ban chỉ đạo dự án còn có các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố (Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên) và đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Ban chỉ đạo dự án có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định tại văn kiện dự án đã được phê duyệt.

Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng và triển khai trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018.

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường và năng lực thực thi công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông của các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia dự án; qua đó hướng tới từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 lưu vực sông chính như: Sông Cầu, sông Nhuệ – sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.