Hàng loạt sai phạm về bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Đó là khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khi kết thúc thanh tra bảo vệ môi trường (BVMT) và khoáng sản đối với Cty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Cty Á Cường).

Trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản, Cty Á Cường chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về BVMT, về xử lý nước thải và các công trình áp dụng BVMT theo quy định.
Trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản, Cty Á Cường chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về BVMT, về xử lý nước thải và các công trình áp dụng BVMT theo quy định.

Đối với xử lý nước thải, mặc dù Cty đã có biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt; xây lắp các hồ lắng quặng đuôi nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về BVMT, chưa tiến hành lót đáy các hồ lắng đảm bảo nước thải không thấm vào môi trường đất, nước ngầm. Cty chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi xả ra các hồ lắng và hệ thống tuần hoàn nước thải sản xuất.

Theo kết quả phân tích mẫu nước thải trong bể tuyển nổi của Cty được tuần hoàn không thải ra môi trường thì nhiều thông số vẫn vượt giới hạn cho phép so với QCVN 40:20/BTNMT như Cu = 12,508 mg/l vượt 6,8 lần, Mn = 9,97mg/l vượt 9,97 lần.

Riêng đối với kết quả phân tích mẫu nước mặt lấy tại sông Cẩm Đàn (điểm tiếp giáp khe Khính) thì các thông số đều vượt quy chuẩn như COD vượt 2,2 lần; TSS vượt 1,2 lần; Fe vượt 8,9 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Bộ TN&MT cũng nêu rõ hàng loạt những sai phạm, tồn tại như không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT, thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Không những vậy, Cty Á Cường còn nhiều lần thay đổi dây chuyền sản xuất, công nghệ, quy mô, công suất của dự án so với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt. Cùng với đó là Cty chưa lập đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với dự án khai thác mỏ đồng Cẩm Đàn và xây dựng nhà máy luyện đồng 1.000 tấn/năm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất, Cty chưa chuyển giao cho đơn vị xử lý, chưa có biện pháp quản lý chất thải nguy hại khi xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn, không nộp tiền khai thác khoáng sản theo quy định….

Bộ TN&MT yêu cầu Cty phải rà soát lại toàn bộ các báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, nếu thay đổi về quy mô, công suất, dây chuyền yêu cầu Cty phải lập lại báo cáo ĐTM theo quy định; khẩn trương xây dựng các công trình BVMT, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi thải ra các hồ lắng, thực hiện cứng hóa, đầm nén toàn bộ khu vực bờ bao xung quanh đảm bảo theo quy định, nước thải trước khi thải ra môi trường phải được xử lý đạt quy chuẩn.

Cty phải có kế hoạch chi tiết gửi Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT để theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện khắc phục các vi phạm. Chỉ được phép đi vào động khi trở lại khi đã thực hiện xong các công trình BVMT và được các cơ quan chức năng xác nhận.