Mở rộng đường đi qua Vườn quốc gia Tam Đảo

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương mở rộng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc tuyến đường từ Tây Thiên đến khu du lịch Bến Tắm, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chủ trương mở rộng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo giai đoạn 2016 đến hết năm 2017 (quy mô mặt cắt ngang 12 m).

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lựa chọn xây dựng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo ít ảnh hưởng đến việc phải chặt hạ cây rừng và phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng đặc dụng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.