Quốc hội sẽ nghe báo cáo về Formosa và tình hình Biển Đông

ThienNhien.Net – Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XIV được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 6-10, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc vào ngày 20-10 tới và bế mạc vào ngày 19-11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật về Hội; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cùng đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến 12 dự án luật.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch năm 2017; xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016; dự toán năm 2017; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020… và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, kỳ họp cũng sẽ dành thời gian cho ý kiến vào báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa, bài học kinh nghiệm và các giải pháp để bảo vệ môi trường (kết hợp thảo luận cùng kinh tế-xã hội) và báo cáo về tình hình Biển Đông.

Nguồn: