Đề xuất quy định về hoạt động kinh doanh khoáng sản

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản, Bộ Công Thương đã đề xuất quy định về hoạt động kinh doanh khoáng sản.

Mỏ than Thống Nhất, Cẩm Phả (Ảnh: PanNature)
Mỏ than Thống Nhất, Cẩm Phả (Ảnh: PanNature)

Theo dự thảo, đối với kinh doanh xuất khẩu khoáng sản, khoáng sản xuất khẩu phải có trong danh mục khoáng sản xuất khẩu, qua chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Công Thương ban hành hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương sẽ ban hành Danh mục và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu, trừ khoáng sản làm xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Khoáng sản kinh doanh theo phương thức tạm nhập-tái xuất, chuyển khẩu, dịch vụ quá cảnh, thực hiện hợp đồng gia công sản phẩm khoáng sản cho thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công khoáng sản tại nước ngoài, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

Khoáng sản nhập khẩu không thuộc danh mục khoáng sản được xuất khẩu nếu không sử dụng hết, khi xuất khẩu phải được sự chấp thuận của Bộ Công Thương.

Khoáng sản thuê nước ngoài gia công chế biến nếu sản phẩm sau gia công, chế biến bán ra ngoài không thuộc loại hàng hóa được xuất khẩu phải được sự chấp thuận của Bộ Công Thương.

Khoáng sản chế biến cho thương nhân nước ngoài không thuộc danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký với Bộ Công Thương về số lượng, chất lượng khoáng sản nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu phù hợp với hợp đồng ký với nước ngoài. Cơ sở chế biến phải đảm bảo các quy định về quản lý dự án đầu tư và xây dựng, có công nghệ chế biến, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.