Điện Biên: 15.000ha cần chủ động nước tưới

ThienNhien.Net – UBND tỉnh đề nghị cho đầu tư vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất lúa gạo Điện Biên chất lượng ao tại huyện Điện Biên và TP Điện Biên với diện tích khoảng 4.000ha…

Theo báo cáo rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp khu vực trung du, MNPB do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tiến hành: Hiện tại, sản phẩm gạo Điện Biên đã hoàn thành “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” được Hội đồng kho chọ cấp Nhà nước nghiệm thu. UBND tỉnh đề nghị cho đầu tư vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất lúa gạo Điện Biên chất lượng ao tại huyện Điện Biên và TP Điện Biên với diện tích khoảng 4.000ha. Những vùng này được tưới bởi các hồ Pá khoang, Pe Luông, Hồng Khếnh, Cô Lôm, Bồ Hóng, Hồng Sạt. Tỉnh đề nghị ngành thủy lợi hoàn thiện hệ thống tưới tiêu và giao thông nội đồng để áp dụng kỹ thuật thâm canh SRI. Còn lại diện tích khoảng 3.100ha thuộc huyện Tuần Giáo và Mường Nhé, đề nghị cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng để tưới chủ động cho diện tích canh tác.

Đối với vùng trồng cà phê tại Mường Ảng, Tuần Giáo và Mường Nhé, do nguồn nước và địa hình xây dựng công trường trình tương đối khó khăn nên giải pháp công trình tưới chủ yếu là cải nâng cáp các công trình đập Tin Tốc, đập Lé Luông…

Ngoài ra, cần lợi dụng điều kiện địa hình dốc để tạo các ao hồ nhỏ để tạo nguồn. Giải pháp cấp nước bằng đường ống, giải pháp tưới nhỏ giọt. Đối với vùng sản xuất cây dược liệu, tỉnh đề nghị Trung ương xây dựng 1 dự án tưới tiết kiệm nước cho 650ha lấy nước trên kênh của hồ Nậm Ngám.

Nguồn: