Đề xuất vay ADB 110 triệu USD tăng hiệu quả sử dụng nước ở vùng hạn

ThienNhien.Net  – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN
Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN

Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ chuẩn bị dự án vay vốn của ADB trị giá khoảng 110 triệu USD nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh vùng Dự án thông qua việc phân bổ hợp lý nguồn tài nguyên này nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở nội đồng.

Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi là chủ dự án.

Địa điểm thực hiện dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 5 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk , Đắk Nông, Bình Thuận.

Dự án được thực hiện trong 2 năm với tổng kinh phí 1 triệu USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ ADB là 800.000 USD, vốn đối ứng là 200.000 USD.

Kết quả chủ yếu của Dự án là hỗ trợ 5 tỉnh vùng Dự án hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và văn kiện dự án đầu tư theo các quy định trong nước và ADB; hoàn thiện các chính sách an toàn về môi trường và xã hội theo quy định trong nước và chính sách của ADB.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Nguồn: