Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam ra mắt

ThienNhien.Net – Ngày 24/4, tại tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam chính thức được thành lập.

Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam chính thức được thành lập (Ảnh: Thế Phong/chinhphu.vn)
Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam chính thức được thành lập (Ảnh: Thế Phong/chinhphu.vn)

Hiệp hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất và bầu ra Ban chấp hành gồm 13 người, do ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Him Lam, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), làm Chủ tịch.

Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-BNV, ngày 5/2/2016 của Bộ Nội vụ, có tên gọi chính thức là Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Macadamia Association, tên viết tắt là Macca Vietnam (VMA).

Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xuất khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo vì sự phát triển của cây mắc ca tại Việt Nam.

Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong những năm tới là góp phần cùng đất nước xây dựng ngành công nghiệp mắc ca hiện đại, khai thác chuỗi giá trị lớn, khép kín, thu hút nguồn vốn, nhân lực, tạo ra những sản phẩm tinh chế, phong phú từ mắc ca có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao.

Một nhiệm vụ nữa của Hiệp hội là góp phần mở rộng diện tích trồng hợp lý, mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững, góp phần vào chương trình tái cơ cấu cây trồng ở hai vùng Tây Nguyên và Tây Bắc. Đồng thời phát huy giá trị kinh tế, xã hội, môi trường từ cây mắc ca; ứng phó với sự cạn kiệt của tài nguyên nước và biến đổi khí hậu; gắn sự phát triển của các doanh nghiệp trồng, kinh doanh mắc ca với xã hội và nông dân, giúp nông dân vượt khó, làm giàu.

Theo phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, tổng diện tích trồng mắc ca tại Tây Bắc và Tây Nguyên khoảng 9.940 ha, trong đó có 2.350 ha trồng tập trung; có 12 cơ sở chế biến mắc ca công suất từ 50-200 tấn/cơ sở.

Đến năm 2030, cả nước có 34.500 ha mắc ca, gồm 7.000 ha tập trung và 27.500 ha trồng xen. Trong đó, Tây Bắc có 4.800 ha trồng thuần và 3.250 ha trồng xen, Tây Nguyên có 2.200 ha trồng thuần và 24.500 ha trồng xen. Cả hai vùng sẽ có 30 cơ sở chế biến, gồm 20 cơ sở tại Tây Nguyên và 10 cơ sở tại Tây Bắc.