Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 161,75 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 3 dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3 dự án gồm: Dự án Khu dân cư và Viện dưỡng lão tại huyện Đức Hòa; Dự án Vùng nguyên liệu sét của Công ty CP Thành Mỹ tại huyện Đức Huệ; Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Thuận tại huyện Đức Hòa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.