Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS phục vụ cảnh báo thiên tai

ThienNhien.Net – Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu mô hình ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) để đánh giá một số yếu tố tài nguyên môi trường phục vụ cảnh báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh” giao trực tiếp cho Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Ảnh minh họa: co.ontario.ny.us
Ảnh minh họa: co.ontario.ny.us

Định hướng mục tiêu đề tài này nhằm xác định được hiện trạng lớp phủ của khu vực ven biển, rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước và chất lượng môi trường nước vịnh Hạ Long – Bái Tử Long bằng công nghệ tiên tiến về viễn thám đa tầng. Đồng thời, đề xuất được một số giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và tác động môi trường từ các bãi thải mỏ và hồ chứa nước gây ra.

Yêu cầu đối với kết quả là: cơ sở dữ liệu GIS (lớp phủ khu vực ven biển (đê và kè biển), rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước, mô hình số độ cao, chất lượng nước…); cập nhật bản đồ hiện trạng lớp phủ khu vực ven biển, rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước và chất lượng môi trường nước vịnh Hạ Long – Bái Tử Long có tỷ lệ phù hợp; quy trình công nghệ viễn thám đa tầng để xác định các yếu tố: lớp phủ khu vực ven biển, rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước và chất lượng môi trường nước; bộ công cụ cảnh báo rủi ro thiên tai và môi trường; công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín; góp phần đào tạo sau đại học.

Tổ chức được dự kiến là cơ quan chủ trì có trách nhiệm lựa chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia và chuẩn bị hồ sơ theo quy định hiện hành.