Quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo dự thảo, than trôi nổi là than do mưa, lũ xói mòn, cuốn trôi từ các điểm lộ vỉa, khu vực khai thác, bãi thải, kho chứa than, điểm tập kết, trung chuyển than,… theo dòng chảy của các sông, suối, lạch, rãnh,… trôi ra ngoài ranh giới quản lý, bảo vệ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc do các tổ chức, cá nhân thu gom được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tiêu thụ than trôi nổi

Dự thảo nêu rõ, than trôi nổi ngoài phần dành để đáp ứng nhu cầu sử dụng trực tiếp của người thu gom (nếu có), chỉ được phép tiêu thụ theo hình thức bán trực tiếp cho đơn vị thu mua.

Việc thu mua than trôi nổi của TKV và Tổng công ty Đông Bắc là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu nhằm giúp người thu gom tiêu thụ số than thu gom được, góp phần ngăn chặn tình trạng kinh doanh than trái phép.

Khối lượng, chất lượng than làm căn cứ thanh toán giữa đơn vị thu mua và người thu gom được xác định bởi các đơn vị giám định (đơn vị giám định được Nhà nước công nhận và đơn vị thu mua, người thu gom cùng thống nhất lựa chọn), căn cứ tiêu chuẩn chất lượng than theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

Giá thu mua than trôi nổi là giá bán (chưa có thuế GTGT) của TKV, Tổng công ty Đông Bắc cho các hộ sử dụng trong nước do TKV, Tổng công ty Đông Bắc xây dựng và công bố cho từng chủng loại than theo TCVN hoặc TCCS tương ứng, sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý và các khoản thuế mà TKV, Tổng công ty Đông Bắc phải nộp theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm người thu gom than

Theo dự thảo người thu gom than trôi nổi đăng ký hoặc khai báo với UBND phường, xã nơi có than trôi nổi về việc tham gia thu gom và chỉ tiến hành thu gom khi được UBND phường, xã đồng ý xác nhận. Việc thu gom than trôi, than rơi vãi trong ranh giới quản lý, bảo vệ của TKV, Tổng công ty Đông Bắc thực hiện theo quy định của TKV, Tổng công ty Đông Bắc.

Khi bán than trôi nổi thu gom được cho đơn vị thu mua phải xuất trình xác nhận của UBND phường, xã về nguồn gốc than thu gom.

Dự thảo nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện cho các đơn vị thu mua than trôi nổi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với TKV, Tổng công ty Đông Bắc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về thu gom, mua, bán và quản lý nguồn than trôi nổi.

Tại dự thảo, Bộ Công Thương cũng đề xuất rõ trách nhiệm của TKV, Tổng công ty Đông Bắc, UBND phường, xã nơi có nguồn than trôi nổi, Bộ Công Thương trong việc quản lý than trôi nổi.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.