Tổng cục Lâm nghiệp và PanNature hợp tác hoạt động khoa học

ThienNhien.Net – Ngày 5/1/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã ký kết Kế hoạch hợp tác hoạt động khoa học năm 2016.

Theo Kế hoạch, PanNature và một số đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện nghiên cứu các bằng chứng phục vụ triển khai Đề án xây dựng Luật Lâm nghiệp thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và Đề án thành lập Hội chủ rừng Việt Nam.

Lễ ký kết (Ảnh: PanNature)
Lễ ký kết (Ảnh: PanNature)

Nội dung hợp tác tập trung vào 5 hoạt động chính, trong đó có một số hoạt động đáng chú ý như: vận động thành lập hội chủ rừng Việt Nam; tham gia góp ý nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 2004; đóng góp quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng thí điểm hai mô hình đồng quản lý rừng tại địa bàn Tây Nguyên; 01 hệ thống rà soát và thống kê hiện trạng các loại hình rừng đang được đồng bào dân tộc thiểu số quản lý bằng luật tục; 01 đề xuất dự án bảo tồn tổng hợp cho địa bàn Tây Nguyên…

Kế hoạch được triển khai trong suốt năm 2016, sau đó hai bên sẽ đánh giá lại toàn bộ các hoạt động và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.