Cơ hội duy trì và nhân rộng các mô hình ban lâm nghiệp cộng đồng

ThienNhien.Net – Ngày 19/12/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban Vận động thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) cùng Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã tổ chức Hội nghị “Xúc tiến thành lập hội chủ rừng: Cơ hội duy trì và nhân rộng các mô hình ban lâm nghiệp cộng đồng” với sự tham gia của gần 70 đại biểu từ các ban ngành, chủ rừng và cộng đồng thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Hội nghị là diễn đàn giúp các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về các khó khăn, thách thức và đề xuất các cơ hội cải thiện công tác quản lý rừng tại các địa phương hiện nay.

Ảnh: PanNature
Ảnh: PanNature

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những đánh giá về thực trạng quản lý rừng và nhu cầu của các chủ rừng sau khi được giao rừng, đất lâm nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ. Hội nghị cũng thảo luận về tính phù hợp, khả năng nhân rộng và thể chế hóa mô hình, đồng thời tham gia vào tiến trình thực thi VPA/FLEGT của Ban Lâm nghiệp Cộng đồng, mà PanNature và WWF đang xây dựng, vận hành tại 07 tỉnh dọc miền Trung,

Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp để giới thiệu và tham vấn các bên về ý tưởng thành lập Hội chủ rừng Việt Nam và nội dung dự thảo Điều lệ của Hội. Sáng kiến Hội chủ rừng Việt Nam đang được Ban vận động thành lập Hội chủ rừng Việt Nam thúc đẩy nhằm đảm bảo nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ rừng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời chuẩn bị cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong tương lai.