Công ty Thủy điện Nậm Chiến chây ỳ tiền dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Điều đó thể hiện Công ty Thủy điện Nậm Chiến không chỉ coi thường người dân bảo vệ rừng cung cấp nguồn nước cho thủy điện mà còn bất chấp các quy định của pháp luật.

Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến đã ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Nhưng từ năm 2013 đến nay Công ty vẫn chây ỳ không chịu trả.

Điều đó thể hiện Công ty Thủy điện Nậm Chiến không chỉ coi thường người dân bảo vệ rừng cung cấp nguồn nước cho thủy điện mà còn bất chấp các quy định của pháp luật. Công ty CP thủy điện Nậm Chiến xây dựng hai nhà máy thủy điện Nậm Chiến 1, Nậm Chiến 2 tại huyện Mường La (Sơn La). Lưu vực cung cấp nước cho hai nhà máy thủy điện này là diện tích rừng của huyện Mường La và hai huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái.

Tổng diện tích rừng cung cấp nước cho hai nhà máy thủy điện là 33.044 ha. Trong đó diện tích rừng thuộc tỉnh Yên Bái 14.770 ha, Sơn La 18.274 ha. Theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 24/9/2010, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, quy định chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, áp dụng đối với các nhà máy thủy điện, cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch, cơ sở công nghiệp sử dụng trực tiếp nguồn nước, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng.

Tiền các nhà máy thủy điện chi trả DVMTR là 20 đồng/kWh điện thương phẩm. Tại khoản 4, điều 5, Nghị định 99/2010/NĐ-CP quy định: “Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là một yếu tố trong giá thành sản phẩm có sử dụng dịch vụ môi trường rừng”. Như vậy, số tiền đó do người sử dụng điện chi trả thông qua Công ty cung ứng điện.

Rừng Chế Tạo, lưu vực cung cấp nước cho hai nhà máy thủy điện Nậm Chiến
Rừng Chế Tạo, lưu vực cung cấp nước cho hai nhà máy thủy điện Nậm Chiến

Thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP, ngày 30/5/2014, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã ký hợp đồng 09/2014/HĐUT-DVMTR với Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến về việc chi trả DVMTR. Mặc dù đã ký hợp đồng, nhưng Công ty Thủy điện Nậm Chiến vẫn không tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

Ngày 25/9/2015, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam do ông Phạm Hồng Lượng – PGĐ và ông Nguyễn Văn Minh, TGĐ Công ty Thủy điện Nậm Chiến ký biên bản làm việc.

Theo biên bản này Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến còn nợ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam 29.281.060.000 đ (29,281 tỷ). Trong đó, năm 2013 nợ 9,533 tỷ (lấy tròn số), năm 2014 nợ 15,292 tỷ, Quý I, II năm 2015 là 4,455 tỷ. Số tiền nợ này chưa bao gồm tiền trả lãi do chậm trả.

Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến cam kết trả 25 tỷ thành 5 đợt, mỗi đợt 5 tỷ, trong đó từ tháng 10 đến tháng 12/2015 trả 15 tỷ, tháng 1, 2/2016 trả 10 tỷ, còn lại trả nốt vào tháng 3/2016.

Theo ông Giang, ngoài Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến chây ỳ chưa chịu trả còn có Công ty CP Thủy điện Văn Chấn (Yên Bái) cũng chưa chịu trả tiền DVMTR quý II, III/2015, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo vệ rừng của người dân.

Tuy nhiên cho đến cuối tháng 11/2015 Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam chưa nhận được xu nào từ Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến. Số tiền 29,281 tỷ mà Công ty Thủy điện Nậm Chiến nợ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam thực tế đã thu của người sử dụng điện, nhưng không chịu trả Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, chính xác hơn là không chịu trả cho người bảo vệ rừng hai tỉnh Sơn La và Yên Bái.

Căn cứ tiết b điều 19 của Nghị định thì Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến có nghĩa vụ thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng cho chủ rừng. Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam có thể khởi kiện Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến do vi phạm Nghị định 99/2010 và hợp đồng 09/2014/HĐUT-DVMTR, hoặc người dân các huyện Mường La, Mù Cang Chải và Trạm Tấu buộc phải khởi kiện Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam vì không thực hiện cam kết hợp đồng ủy thác theo Nghị định 99/2010.

Hồ thủy điện Nậm Chiến 1
Hồ thủy điện Nậm Chiến 1

Ông Kiều Tư Giang, GĐ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Yên Bái cho biết, trong số 29,281 tỷ mà Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến chưa trả cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có hơn 10 tỷ chi trả cho người dân bảo vệ rừng tỉnh Yên Bái.

Hiện đã cuối năm, đây là thời gian phải thanh toán tiền cho người dân, nhưng Công ty chưa trả thì quỹ biết ăn nói với người dân như thế nào đây?