Thả động vật quý về thiên nhiên

ThienNhien.Net – Sau một thời gian cứu hộ, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đã tiến hành thả một số động vật quý vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Sau một thời gian cứu hộ, nuôi nhốt số động vật do các Hạt Kiểm lâm tịch thu được trong các vụ án buôn bán động vật trên địa bàn tỉnh, ngày 19/11/2015, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát đã tiến hành thả động vật vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.
Sau một thời gian cứu hộ, nuôi nhốt số động vật do các Hạt Kiểm lâm tịch thu được trong các vụ án buôn bán động vật trên địa bàn tỉnh, ngày 19/11/2015, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã – Vườn quốc gia Pù Mát đã tiến hành thả động vật vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.
Số lượng cá thể gồm: 3 cá thể Tê tê Java (Manis javanica) có tổng trọng lượng là 8,7kg; 1 cá thể trăn đất (Python molurut) có trọng lượng là 12kg; và 4 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 26kg.
Số lượng cá thể gồm: 3 cá thể Tê tê Java (Manis javanica) có tổng trọng lượng là 8,7kg; 1 cá thể trăn đất (Python molurut) có trọng lượng là 12kg; và 4 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 26kg.
Đến nay, sau khi nuôi nhốt, thuần dưỡng, các cá thể khỉ, rùa, trăn, tê tê đều khỏe mạnh nên đã được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát thả về rừng.
Đến nay, sau khi nuôi nhốt, thuần dưỡng, các cá thể khỉ, rùa, trăn, tê tê đều khỏe mạnh nên đã được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã – Vườn quốc gia Pù Mát thả về rừng.
Tê tê (Java)
Tê tê (Java)
Trăn đất.
Trăn đất.