Quảng Nam yêu cầu trả tiền dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có công văn yêu cầu rà soát các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) chưa ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ nói trên, các đơn vị đã ký hợp đồng nhưng còn nợ tiền yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả.

Quảng Nam yêu cầu các chủ rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Quảng Nam yêu cầu các chủ rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chi trả DVMTR.

Tại Quảng Nam đến nay có 14 đề án chi trả DVMTR, với tổng diện tích được cung ứng gần 300.000ha (chiếm 72% diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh).

Diện tích này được giao cho chủ rừng là 10 BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và 5 hạt kiểm lâm trực tiếp chi trả. Gần 20 nghìn hộ dân các huyện miền núi hưởng lợi.

Đến nay, 24 đơn vị sử dụng DVMTR có nghĩa vụ nộp hơn 176 tỷ đồng, trong số đó có hơn 100 tỷ đồng đã giải ngân cho các chủ rừng, người dân.

Tấn Thành