SRD tuyển Cán bộ chương trình cao cấp về FLEGT

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang tuyển 01 Cán bộ chương trình cao cấp về FLEGT.

Liên hệ:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
Số 56, ngõ 19/9, phố Kim Đồng, Hà Nội
Email: recruitment@srd.org.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.