Cần nghiên cứu ảnh hưởng của Nhà máy Điện hạt nhân Phòng Thành đối với Việt Nam

ThienNhien.Net – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vừa công bố kết quả “Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố, tai nạn theo các cấp độ khác nhau”.

Theo đó, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng, trong đó có: Đánh giá an toàn bức xạ đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong trường hợp nhà máy điện hạt nhân vận hành bình thường; xây dựng các kịch bản tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo thang sự cố/tai nạn hạt nhân quốc tế (INES), từ đó thu được các kết quả đánh giá số hạng nguồn phóng xạ phát thải, đánh giá các hậu quả tai nạn dựa trên các đặc trưng khí tượng và địa hình của vùng Ninh Thuận, xây dựng bản đồ phân bố liều và đề xuất kế hoạch ứng phó sự cố tùy theo cấp độ tai nạn…

Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng, Việt Nam cũng cần xây dựng năng lực nghiên cứu đánh giá đối với tác động từ các chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của các nước láng giềng. Bởi theo dự kiến trong thời gian 2015-2016, Trung Quốc sẽ đưa vào vận hành Nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, Quảng Tây. Vị trí nhà máy chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 65km. Do đó, cần nghiên cứu vấn đề phát tán phóng xạ và đánh giá tác động môi trường đối với nước ta do phát thải phóng xạ từ Phòng Thành trong trường hợp nhà máy hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố.