Bổ sung mỏ đá vôi vào quy hoạch khai thác khoáng sản làm xi măng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung các mỏ đá vôi tại khu A núi Trại Sơn (31,5 ha), khu C núi Trại Sơn (46,0ha) thuộc xã An Sơn và xã Lại Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xuống sâu từ mức +5m tới mức -30m vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 cho Công ty xi măng Phúc Sơn, tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng xác định tọa độ cụ thể và thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật khoáng sản.