Quảng Nam: Phát triển diện tích trồng cây cao su

ThienNhien.Net – Ngày 12/8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có Quyết định số 2462/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020. Theo đó sẽ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh từ 29.534,74 ha lên 30.428,17 ha.

Một cánh rừng cao su ở Quảng Nam bị bão tàn phá (Ảnh: Đại Đoàn Kết)
Một cánh rừng cao su ở Quảng Nam bị bão tàn phá (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cao su xã Phước Hoà, huyện Phước Sơn với diện tích 893,43 ha. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. Huyện Phước Sơn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với diện tích ngoài 3 loại rừng 428,41 ha sang phát triển cao su, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện. Cũng như các địa phương liên quan có trách nhiệm quản lý quy hoạch và tổ chức trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp.