Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Lâm Đồng, Phú Yên

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên đến năm 2020.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch các KCN Phú Hội từ 174 ha xuống còn 109 ha; Lộc Sơn từ 185 ha xuống còn 183 ha và Tân Phú từ 415,49 ha xuống còn 328 ha; đổi tên KCN Đô thị – Tân Phú thành KCN nông nghiệp Tân Phú.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.

Đối với tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch các KCN: Hòa Hiệp 2 từ 221 ha xuống còn 106 ha; Công nghệ cao từ 370 ha xuống còn 251,6 ha; An Phú từ 100 ha xuống còn 68,4 ha; đưa ra khỏi quy hoạch KCN Đa ngành 1.

Đồng thời bổ sung vào quy hoạch KCN Đông Bắc Sông Cầu – khu vực 2 với quy mô diện tích là 82 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Yên thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên phù hợp với quy hoạch phát triển các KCN theo quy định hiện hành; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.

UBND tỉnh Phú Yên triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.