Tỉnh Hà Giang công bố Đề án Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán

ThienNhien.Net – Ngày 7/8, tại huyện Mèo Vạc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc tổ chức lễ công bố Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Đề án Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, huyện Mèo Vạc.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang, khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán có tổng diện tích gần 5.500ha thuộc địa bàn 6 xã thuộc huyện Mèo Vạc. Đây là đề án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang làm chủ đầu tư. Đến nay, đề án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định.

Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán được thành lập nhằm bảo tồn các hệ sinh thái rừng, trong đó có trên 73% diện tích rừng kín thường xanh; bảo tồn và phát triển các loài động thực vật, đặc biệt là các loài động thực vật quý hiếm; tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn và bảo vệ môi trường; góp phần vào công cuộc bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khu vực miền núi biên giới phía Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngay sau khi được thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời sở triển khai các chương trình của đề án như bảo vệ và phát triển rừng; nghiên cứu khoa học; đào tạo nâng cao năng lực; tuyên truyền giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư trang thiết bị; hỗ trợ vùng đệm và chương trình phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, để Khu bảo tồn triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp có hiệu quả với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch; thực hiện hiệu quả chính sách đầu tư phát triển vùng đệm rừng đặc dụng gắn với lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xâm hại rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên; bảo tồn và phát triển các loài động thực vật quý hiếm…