6 tháng đầu năm: Xử phạt vi phạm tài nguyên, môi trường 38 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.183 cuộc thanh-kiểm tra đối với 4.181 tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên (đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước) và môi trường, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 544 tổ chức, cá nhân với số tiền trên 38 tỷ đồng.

Trong quá trình thanh-kiểm tra, ngành tài nguyên và môi trường cũng đã kiến nghị thu hồi 1.426 ha đất; đôn đốc, kiểm tra thực hiện 176 kết luận thanh tra. Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 29 cuộc thanh kiểm tra đối với 706 tổ chức, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 1 tổ chức với số tiền 515 triệu đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, ngành tài nguyên và môi trường còn tiếp nhận hơn 6.000 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước…

Đốt rơm rạ sau thu hoạch gây ô nhiễm môi trường tại Hải Dương (Ảnh: TTXVN)
Đốt rơm rạ sau thu hoạch gây ô nhiễm môi trường tại Hải Dương (Ảnh: TTXVN)

Đến nay, toàn ngành đã giải quyết 922/1.820 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 1.719 đơn thư, trong đó lĩnh vực đất đai với 1.683 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 98% đơn thư.

Kết quả thanh-kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý, cấp phép khoáng sản tại nhiều địa phương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; khiếu kiện, trong lĩnh vực đất đai vẫn còn phức tạp.

Trước thực tế nêu trên, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã đề nghị các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Hoàn thành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tài nguyên nước; Luật Khoáng sản; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để trình Chính phủ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, sổ đỏ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; trình ban hành Nghị định quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tiếp tục triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản; triển khai các hoạt động khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường..