Hỗ trợ Đồng Tháp khắc phục sạt lở bờ sông Tiền

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để xử lý ngay những điểm, đoạn sạt lở xung yếu lở bờ sông Tiền khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý dứt điểm sạt lở bờ sông Tiền nêu trên, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tỉnh Đồng Tháp về giải pháp kỹ thuật xử lý sạt lở bờ sông Tiền, bảo đảm an toàn không để xâm hại sâu vào đất liền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình chung về sạt lở bờ sông, bờ biển của các địa phương trong cả nước, đề xuất giải pháp xử lý căn cơ phù hợp với đặc điểm của từng vùng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết công trình bờ kè bảo vệ bờ sông Tiền thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành có tổng chiều dài 4.500m, gồm 7 mỏ hàn và hơn 1.400m kè bờ. Tuy nhiên thời gian gần đây, liên tiếp nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.