Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn tàu thuyền trước bão số 1