Kiểm tra tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ

ThienNhien.Nẹt – Sau khi nhận được Công văn số 113/TT ngày 15/6/2015 của Báo Tin Tức (Thông tấn xã Việt Nam) phản ánh kiến nghị của nhân dân thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm tại địa phương và một số thông tin liên quan đến tình trạng ô nhiễm nước mặt sông Nhuệ; ngày 17/6/2015, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 4124/UBND – TNMT – do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh ký, yêu cầu:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phú Xuyên kiểm tra, rà soát các nội dung báo Tin Tức nêu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6/2015.