Hỗ trợ 400.000 USD bảo vệ môi trường tại Quảng Trị

ThienNhien.Net – Theo đó, dự án sẽ được triển khai thực hiện tại 8 xã của huyện Triệu Phong gồm: Triệu Trạch, Triệu Tài, Triệu Sơn, Triệu Thượng, Triệu Trung, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Ái.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (Word Vision International) – tổ chức phi chính phủ chuyên về cứu trợ, phát triển và bảo vệ cộng đồng, đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc thực hiện dự án “Thúc đẩy các mô hình bảo vệ môi trường tại huyện Triệu Phong” giai đoạn 2015-2017.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai thực hiện tại 8 xã của huyện Triệu Phong gồm: Triệu Trạch, Triệu Tài, Triệu Sơn, Triệu Thượng, Triệu Trung, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Ái.

Tổng kinh phí thực hiện là 400.000 USD do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần hướng đến một môi trường bền vững trên đồng ruộng cũng như tại nơi sinh sống của người dân huyện Triệu Phong, bằng cách thúc đẩy thực hiện các mô hình thân thiện với môi trường.

Được biết, từ năm 2005 đến nay, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã triển khai nhiều dự án tại Quảng Trị đạt hiệu quả cao như: Nước uống an toàn cho đồng bào dễ bị tổn thương trong mùa lũ lụt; nước sạch và vệ sinh môi trường có sự tham gia của cộng đồng; dự án các sáng kiến bảo vệ môi trường; cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; dự án sáng kiến hỗ trợ trong chăn nuôi…