Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Hà Nội trước 30/6

ThienNhien.Net – Sau khi kết luận thanh tra được công bố, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân, hoàn thành trước ngày 30/6/2015.

Như đã đưa tin, sáng 19/5, Thanh tra Hà Nội đã công bố Kết luận Thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh ở một số tuyến phố trên địa bàn thành phố. Trong đó khẳng định, việc lập và phê duyệt Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 – 2015 là phù hợp quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý cây xanh đô thị bền vững theo Luật Thủ đô.

Kết luận Thanh tra cũng cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện, chưa phát hiện thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình tổ chức thực hiện. Tuy nhiên,  công tác thông tin tuyên truyền không đầy đủ, rõ ràng dẫn đến báo chí và dư luận nhân hiểu lầm, bức xúc, hoang mang, lo lắng cho rằng Thành phố có chiến dịch chặt hạ 6708 cây xanh; đồng thời gây nghi ngờ, băn khoăn việc có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng….

Kết luận Thanh tra chỉ ra rằng, trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trên trước hết thuộc về sở Xây dựng, sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông của Thành phố, các cơ quan chức năng được giao thực hiện; lãnh đạo UBND Thành phố cũng có phần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thiếu sát sao….

Trước kết luận của Thanh tra Thành phố, UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Giám đốc một số sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các quận xử lý sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn đã nêu tại Kết luận Thanh tra; tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6/2015.

Giám đốc Sở Xây dựng khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong Kết luận Thanh tra. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở và cá nhân, đơn vị trực thuộc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Kết luận Thanh tra, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2015.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đã có 500 cây xanh bị chặt hạ để trồng mới và thay thế. (Ảnh: VnMedia)
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đã có 500 cây xanh bị chặt hạ để trồng mới và thay thế. (Ảnh: VnMedia)

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao trong đó tập trung vào: Khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua; khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cây hai bên tuyến đường trên địa bàn các quận, lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định; Kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện;

Thông tin đầy đủ, công khai minh bạch; xây dựng quy chế tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 -2015, thời gian báo cáo trước ngày 30/7/2015.

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo quy định.

Chỉ đạo trồng cây hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo quy hoạch, đảm bảo cây trồng xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Chi phí phát sinh do đơn vị tài trợ chịu trách nhiệm thực hiện, không sử dụng tiền ngân sách.

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận Thanh tra; xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2015.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tiến hành kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá theo quy định; rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trước 30/7/2015.

Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận thanh tra.

Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối tượng lợi dụng vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, giao Thanh tra Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vụ việc.